ŞALPAZARI İLÇESİ ÖNEMLİ TELEFONLAR LİSTESİ

GÖREV VE UNVAN ADI VE SOYAD İŞ TEL
KAYMAKAM Cafer SÖNMEZ 891 34 80
Şalpazarı Bel.Bşk. Refik KURUKIZ 891 2018
Jandarma Komt. Mehmet TAŞKIN 891 2016
Emniyet Amiri Akif GÜNGÖR 891 1006
İlçe Yazı İşleri Müdürü Bahattin YÜKSEL 891 3486
Malmüdürü Ahmet KANDİL 891 3479
Sağlık Grup Başkanı Dr.Özgür VURAN 891 3006
İlçe Milli Eğt. Müdürü Güner CENGİZ 891 3487
Şalpazarı Müftüsü Yılmaz ÇELİK 891 3483
İlçe Tarım Müdür V. Metehan İLARSLAN 891 3409
Nüfus Müdürü Kemal KARABAYIR 891 3482
Tapu Müdürü Hayati CANSIZ 280 1071
Sağlık Mes.Lisesi Md. Mustafa DEMİR 891 2720
Orman İşl.Şefi Emrah KARAALAN 891 3017
Tedaş İşlt Şefi Oğuzhan KARABAYIR 377 6117
Ziraat Bankası Md. Coşkun ÖKER 891 3614
PTT Müdür V. Ahmet CANDAŞ 891 3616
Tarım Kredi Müdürü Özgür SAĞLAM 891 2203
Halk Eğitim Müdürü Temel DURAL 891 3441
İ.H Lise Müdürü Zeki UZUN 891 2911
Atatürk İlköğret. Md. Muhammet KARABAYIR 891 3013
Çok Prog.Lise Md. Kemal TÜRKMEN 891 3012
Şalpazarı Noteri Hayriye Belkıs AKPINAR 891 1424
Ziraat Odası Bşk. Ali BAYRAKTAR 891 3076
Esnaf Kef.Koop.Bşk Murat YILMAZ 891 1036
AK Parti İlçe Bşk. Murat TOPKARA 891 3737
CHP İlçe Bşk. Erdoğan KIRAN 891 2118
MHP İlçe Bşk. Pira YAŞAR 891 3043
Kütüphane Memuru Sami KAYAR 891 1139
Vakıf Müdürü Hurşit AKGÜN 891 11 88
Muhtarlar Derneği Bayram KABATAŞ 891 1392